Diagnostikas darbs par drošību ceļu satiksmē 10. - 12. Klasei

Diagnostikas darbs vidusskolas vecuma skolēniem norisinājās no 2.-4.martam. Tas tika veidots kā tiešsaistes tests ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot skolēnu attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā arī noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par notikumiem uz ceļa.

Diagnostikas darba saturu un norisi nodrošināja Valsts izglītības satura centrs, sadarbojoties ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas Drošāka interneta centru (Drossinternets.lv).

Diagnostikas darbā piedalījās 70 skolas, 2603 skolēni no 10.-12.klasei.

Aicinām pedagogus izmantot izstrādātos materiālus skolēnu zināšanu pilnveidei:
Rezultāti pārskatāmā grafiku veidā
Metodiskais materiāls – jautājumi, pareizo atbilžu skaidrojumi, ieteikumi tēmas apguvei
Metodiskais materiāls – interaktīvai ceļu satiksmes noteikumu apguvei
Kopsavilkums par norisi un rezultātiem


19.oktobrī tika organizēts seminārs un diskusija pedagogiem “Lai melns kaķis nepārskrien pāri ceļam”, tika analizēti diagnostikas darba rezultāti un sniegts ieskats par kopējo Latvijas situāciju ceļu satiksmes drošībā, pārrunāta izglītības sistēmas, mācību satura, skolas un skolotāju, vecāku un sabiedrības loma skolēnu ceļu drošības pratības pilnveidē.

Aicinām noskatīties semināra ierakstu šeit

Detalizēta informācija par semināra norisi un pārrunātajām tēmām.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz csdd.diagnostika@drossinternets.lv