Valsts izglītības satura centram sadarbojoties ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), visu Latvijas izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē, kas veltīts skolēnu zināšanu, attieksmes un potenciālās rīcības novērtēšanai.

Diagnostikas norise: 2020.gada 2., 3. vai 4.martā

Diagnostika tiek organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, noskaidrot skolēnu attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā arī noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par notikumiem uz ceļa.
Diagnostikas darbs ietvers 32 jautājumus, kas sadalīti tematiskos blokos: ceļu satiksmes noteikumi; kritiskā domāšana; attieksme un rīcība.

Detalizēta informācija par diagnostikas darba norisi

Pedagogi tiek aicināti līdz 2020. gada 25. februārim reģistrēt savas skolas 10., 11. un 12. klašu skolēnu dalību, aizpildot reģistrācijas formu: